1. HABERLER

  2. BÖLGE

  3. ERÜ Canlı Model Arıyor
ERÜ Canlı Model Arıyor

ERÜ Canlı Model Arıyor

Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapacak canlı modelin, vücut bütünlüğüne sahip olması, uzun süreli hareketsiz duruşa elverişli ve dayanıklı olması gerekiyor

A+A-

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesine canlı model alınacak.

Fakülte bünyesinde desen derslerinde görevlendirilecek 3 canlı model için aranan şartlar "www.erciyes.edu.tr" adresi ve sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

Modellerin vücut bütünlüğüne sahip, uzun süreli hareketsiz durmaya sağlığının elverişli ve dayanıklı olması gerekiyor.

Adaylarda istenen diğer şartlar ise şöyle sıralanıyor:

"En az lise mezunu olmak, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak, taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak, 657 Sayılı Kanun’un 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almamak."

Sözleşmeli statüde işe alınacak 3 modele, çalıştıkları saat kadar kadar ücret ödenecek.

Başvurular, 22-26 Ağustos'ta Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık binasındaki Yazı İşlerine Bürosuna yapılabilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler